REGI: MIKKEL OHRVIK
Informasjonsfilmer for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi

Nina Hjelle og Mona Bidne i Siste Skrik Kommunikasjon:

«Vi i Siste Skrik har jobbet med Small film mange ganger for flere forskjellige oppdragsgivere. Nå senest med tre filmer for IMDi med krevende problemstillinger som tvangsekteskap, negativ sosial kontroll og unge som blir etterlatt i utlandet. Filmene har krevd mye research og forarbeid, ikke minst i forhold til casting og location. Det har vært en lykke å jobbe med Small film på filmene, som utrettelig har stått på natt og dag for å få til et utrolig bra resultat.»

TVANGSEKTESKAP
ETTERLATT
NEGATIV SOSIAL KONTROLL

Filmproduksjon

  • Idé og konsept
  • Manusutvikling
  • Preproduksjon
  • Casting
  • Location
  • Opptak
  • Postproduksjon

Adresse

Oscarsgate 30
0352 OSLO