Informasjonsfilmer for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi

Nina Hjelle og Mona Bidne i Siste Skrik Kommunikasjon:

«Vi i Siste Skrik har jobbet med Small film mange ganger for flere forskjellige oppdragsgivere. Nå senest med tre filmer for IMDi med krevende problemstillinger som tvangsekteskap, negativ sosial kontroll og unge som blir etterlatt i utlandet. Filmene har krevd mye research og forarbeid, ikke minst i forhold til casting og location. Det har vært en lykke å jobbe med Small film på filmene, som utrettelig har stått på natt og dag for å få til et utrolig bra resultat.»

TVANGSEKTESKAP
ETTERLATT
NEGATIV SOSIAL KONTROLL

Adresse

Filmparken
Bygg F
Wedel Jarlsbergsvei 36
1358 Jar

Post

Filmparken AS
Postboks 272
1319 Bekkestua

Tel

+47 917 76 709

E-post

post@smallfilm.no

FAKTURAINFORMASJON

faktura@smallfilm.no
Org. Nr.: 979 383 096